Wiadomość została wysłana!

Kontakt

Masz do nas jakieś pytania? Zadzwoń
lub napisz, na pewno pomożemy! 509 807 809 info@fizjosfera.com

Korki z fikołków

KORKI Z FIKOŁKÓW to zajęcia indywidualne mające na celu korekcję wad postawy dzieci, które prowadzimy  w gabinecie oraz w basenie. Istnieje również możliwośc prowadzenia terapii w dwuosobowych grupach, które najlepiej sprawdzają się, gdy ćwiczącymi jest rodzeństwo. Drogi Rodzicu, dlatego jeśli martwi Cię postawa Twoich dzieci taka forma terapii to świetne rozwiązanie.  Zajęcia obejmują ćwiczenia fizyczne, wsparte indywidualnie dobranymi formami rekreacji (w wadach postawy niektóre formy rekreacji są przeciwskazane a inne świetnie wspomagają rehabilitację!) oraz edukację dzieci z zakresu prawidłowego wykonywania codziennych czynności – nauka dobrego siedzenia, uczenia się, noszenia plecaków, itp.

Ćwiczenia w grupach w formie zabawowej pozwalają na uzyskanie lepszych efektów terapii zapewniając motywację do systematycznej pracy i pomagają u dzieci w łagodzeniu bariery psychologicznej w grupie rówieśniczej.

W ramach zajęć dzieci wykorzystują różnorodny sprzęt, który urozmaica terapię: piłki, maty, kształtki, taśmy Therra-band, trenery równowagi, drabinki, lustra, zabawki, i inne. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem elementów metody PNF i NDT-Bobath.

Zajęcia w środowisku wodnym są dla dzieci urozmaiceniem ćwiczeń na sali i maja duży wpływ na efekty terapii. Woda poprzez swoje właściwości i wpływ jaki wywiera na organizm ludzki pozwala zahamować czy wręcz zlikwidować wiele patologicznych procesów.

Środowisko wodne w sposób istotny wpływa na:

 • osłabienie sił kompresyjnych działających na stawy
 • zmniejszenie reakcji bólowych
 • zwiększenie rozluźnienia mięśni w związku z lepszym zaopatrzeniem w krew
 • wzrost siły mięśniowej
 • pobudzenie mechanizmów oddechowych – wpływa na krążenie płucne, wzmacnia mięśnie
 • oddechowe i prowadzi do wzrostu pojemności tlenowej, która jest jedną z podstaw wzrostu wytrzymałości
 • zwiększenie ogólnej wydolności organizmu
 • kształtowanie koordynacji ruchowej
 • wyzwalanie pozytywnych emocji.

Przeciwdziałając wadom postawy, kierujemy się programem postępowania korekcyjnego. Program ma charakter uniwersalny, znajdując zastosowanie w korygowaniu nieprawidłowości zakwalifikowanych do różnych grup dyspanseryjnych, jak również w zespołach gimnastyki korekcyjnej zróżnicowanych pod względem wieku i płci. Bazuje on na zasadzie trójtorowości metod postępowania korekcyjnego, wynikającej z definicji postawy ciała wg. M. Kutzner-Kozińskiej. W definicji tej postawę ciała określa się jako jego spionizowaną pozycję uwarunkowaną nawykiem ruchowym kształtującym się na określonym podłożu morfologicznym, funkcjonalnym oraz związanym z codzienną działalnością dziecka. Wyróżniamy więc tor: morfologiczny, fizjologiczny i środowiskowy postępowania korekcyjnego.

Pierwszy - morfologiczny oznacza likwidację dystonii mięśniowej, czyli niewłaściwego napięcia przeciwstawnych, a jednocześnie współdziałających ze sobą w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała zespołów mięśniowych. W praktyce polega to na wykonywaniu ćwiczeń rozciągających mięśnie przykurczone i nadmiernie napięte oraz ćwiczeń wzmacniających mięśnie rozciągnięte i osłabione.

Tor fizjologiczny można utożsamiać z pojęciem reedukacji posturalnej. Dotyczy ona kształtowania nawyku prawidłowej postawy.

Tor środowiskowy natomiast związany jest z zapewnieniem dziecku warunków nauki i wypoczynku sprzyjających korekcji wady. Odpowiedzialność za jego realizację w znacznym stopniu ponoszą rodzice.

W programie postępowania korekcyjnego poszczególne elementy trzech wymienionych torów występują na zmianę i przenikają się nawzajem, tworząc zwarta i logiczną całość. Punkty programu ułożone są w ściśle uzasadnionej kolejności:

 1. Uświadomienie dziecku i rodzicom występowania wady i jej konsekwencji – zwrócenie uwagi na potrzebę korekcji postawy, przekonanie i umotywowanie dziecka do ćwiczeń, nawiązanie współpracy z rodzicami

 2. Ustalenie i zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych – określa się je mianem tzw. systemu 24-godzinnego, zawierającego zalecenia i przeciwwskazania dla dziecka z wadą postawy oraz określającego prawidłowe warunki codziennych zajęć oraz biernego i czynnego wypoczynku dziecka

 3. Rozciąganie mięśni przykurczonych – występowanie przykurczów uniemożliwia przyjęcie postawy skorygowanej, stąd konieczność ich wcześniejszej likwidacji

 4. Nauka przyjmowania prawidłowej postawy – obejmuje ćwiczenia reedukacji posturalnej, a wśród nich tzw. test ścienny i autokorekcję przed lustrem

 5. Wzmacnianie mięśni osłabionych – dopiero po rozciągnięciu przykurczów i nauce przyjmowania prawidłowej postawy można przystąpić do wzmacniania mięśni osłabionych

 6. Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy – dążenie do jego automatyzacji – oznacza sprawdzenie umiejętności utrzymania pozycji skorygowanej podczas wykonywania codziennych czynności, np. w czasie spożywania posiłku, odrabiania lekcji.

 

 Istnieje również możliwość indywidualnych zajęć z korekcji wad postawy.

« powrót